Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Wie is Goldwasser Exchange?

Goldwasser Exchange is een beursvennootschap die reeds actief is sinds 1986.Door haar erkenning van de Nationale Bank van België biedt ze haar cliënten dezelfde garantie als deze van de klassieke banken. Bovendien wordt de Vennootschap enerzijds gecontroleerd door de financiële toezichthouder FSMA en anderzijds door de Nationale Bank van België (BNB). Klik hier voor meer informatie.


Hoe maakt u een afspraak?

Als u een gedelegeerd agent wenst te spreken volstaat het om bijgaand formulier in te vullen met uitdrukkelijke vermelding van het kantoor waar u de afspraak wenst (Brussel of Antwerpen).


Hoe maak ik de effecten die ik thans aanhoud bij een andere financiële instelling over naar Goldwasser Exchange?

Om uw effecten over te maken naar Goldwasser Exchange, volstaat het om de lijst met de effecten te verzenden naar effecten@goldwasserexchange.be. Onze verantwoordelijke zal binnen de 24u contact met u opnemen en zal dan de nodige stappen zetten.


Hoe kan ik de ISIN-code van een effect vinden?

De effecten die op www.goldwasserexchange.be te zien zijn worden zonder ISIN-code vermeld. Enkel cliënten van de beursvennootschap kunnen deze zien. Cliënten van Goldwasser Exchange kunnen de ISIN-code van hun effecten terugvinden op Goldwasser Online. De codes kunnen uiteraard ook op eenvoudig verzoek aangevraagd worden.  


Hoe kan ik de evolutie van mijn portefeuille volgen?

Als cliënt van Goldwasser Exchange beschikt u over een persoonlijke toegang tot Goldwasser Online. Deze connectie is volledig veilig en stelt u in staat om de stand van uw beleggingen met alle nodige details altijd te raadplegen. 

 


Via welk bankrekeningnummer wordt er gewerkt?

Om de veiligheid te waarborgen gebeurt elke externe overschrijving van liquiditeiten op één rekeningnummer welk u wordt meegedeeld bij de aanvang van onze samenwerking. 


Wat gebeurt er met de intresten die ik verkrijg uit mijn beleggingen bij Goldwasser Exchange ?

Er bestaan twee mogelijkheden als een coupon betaalbaar wordt. Ze kan meteen op uw eigen bankrekening worden geboekt of ze blijft staan op uw rekening bij Goldwasser Exchange. Wij horen graag uw wensen.


Waar kan ik zien welke rekeningnummer gebruikt zal worden ?

Om uw referentie bankrekeningnummer  te controleren, hoeft u enkel contact op te nemen met Goldwasser Exchange op + 32.2.533.22.40.


Hoe kan ik het bankrekeningnummer wijzigen?

Uw bankrekening kan u wijzigen door een telefonisch seintje te geven aan Goldwasser Exchange op het nummer +32.2.533.22.40. Nadat wij u formeel als rekeninghouder hebben geïdentificeerd  zal u van ons vernemen hoe u het rekeningnummer kan wijzigen.


Welke fiscale regels zijn van toepassing voor een Belgisch ingezetene?

Elke Belgisch ingezetene is belastingen en soms roerende voorheffing verschuldigd op zijn transacties. Deze worden automatisch ingehouden door Goldwasser Exchange en doorgestort naar de bevoegde administratie.


Welke fiscale regels zijn van toepassing voor een niet-Belgisch ingezetene?

De fiscaliteit verschilt van land tot land. Elke cliënt van Goldwasser Exchange kan de hulp inroepen van onze Juridische dienst om meer te weten te komen.


Wat is discretionair vermogensbeheer?

Wie kiest voor discretionair vermogensbeheer staat een deel van zijn vermogen af aan het financieel comité van Goldwasser Exchange met de opdracht om dat vermogen volgens een welbepaalde strategie afgesproken bij de opening van de rekening te beheren. Door deze formule verlost u zichzelf van de dagelijkse opvolging van uw beleggingen.


Hoe kan ik cliënt worden van een beheersrekening bij Goldwasser Exchange ?

Als u langskomt in één van onze kantoren (te Brussel of Antwerpen) en uw identiteitskaart meeneemt, kan u een beheersrekening openen. Wij beantwoorden al uw vragen. De beheersovereenkomst wordt ter plaatse ingevuld. 


Welke zijn de beleggingsstrategiëen?

Goldwasser Exchange biedt u drie beleggingsstrategiëen aan:

  • Oblisafe : bestemd voor defensieve beleggers voor wie het behoud van het kapitaal de belangrijkste vereiste is;
  • Oblis+ : bestemd voor beleggers die rendement voor ogen hebben doch mits het nemen van beheerste risico's;
  • Global+ : bestemd voor beleggers die een groei van hun spaarvermogen op lange termijn voor ogen hebben. 

Welk minimumbedrag is vereist?

Een rekening kan geopend worden mits de volgende minimum bedragen te beleggen: 

    •    150.000 € voor Oblisafe
    •    200.000 € voor Oblis+
    •    200.000 € voor Global+


Hoe bepaalt Goldwasser Exchange de strategie die op mijn rekening wordt toegepast?

De beheerders hebben drie beleggingsstrategieëen op punt gezet. Bij de opening van de rekening zal u enkele vragen dienen te beantwoorden waaruit het juiste beleggingsprofiel kan afgeleid worden en de daaruit volgende strategie.


Hoe en op welke tijdstippen moet ik mijn rekening aanvullen?

Na de opening van de beheersrekening is er geen looptijd binnen dewelke u fondsen moet aanbrengen bij Goldwasser Exchange. Zodra er liquideiten beschikbaar zijn zullen de beheerders overgaan tot de invulling van uw portefeuille volgens de gekozen strategie.

Elke inbreng in euro kan op de rekening van Goldwasser Exchange bij de Nationale Bank van België gebeuren (BE85 1000 0833 9206), elke inbreng in vreemde valuta kan op de ING rekening gebeuren (BE59 3200 0364 2826). Bij elke storting moet u uw naam en nummer van uw beheersrekening meedelen. 

Zodra de liquiditeiten op de rekening zichtbaar zijn zal u een bevestiging krijgen per SMS.


Hoe stort ik liquiditeiten van mijn beheersrekening naar mijn eigen bankrekening?

Voor elke overdracht van liquideiten dient u contact op te nemen met uw commercieel verantwoordelijke. De betaling kan slechts gebeuren naar de rekening die opgegeven werd bij de opening van de rekening.


Wat zijn de tarieven ?

Goldwasser Exchange hanteert aantrekkelijke prijzen voor haar beheersdiensten en biedt een heel aantal zaken aan zonder betaling van kosten. Kijk hier naar het volledig overzicht van de tarieven.


Hoe sluit ik mijn rekening?

Wilt u een einde stellen aan de samenwerking dan dient u het formulier tot sluiting van de rekening volledig in te vullen, te ondertekenen en te verzenden naar Goldwasser Exchange - Adolphe Demeurlaan 35 - 1060 Brussel. Er zijn geen kosten verbonden aan de sluiting van de rekening.

U kan dan : 

  • Vragen naar een overschrijving van uw effecten naar een externe bankrekening ;
  • Vragen naar een verkoop van alle lijnen en vragen naar een overboeking van het saldo naar uw GOLD-rekening.

Wat is een GOLD-rekening ?

Als u uw geld op een actieve en zelfstandige manier wenst te beleggen is de GOLD rekening beslist iets voor u. Dankzij de bemiddelingsdienst van Goldwasser Exchange geniet u van de beste uitvoeringsdienst om uw verrichtingen m.b.t. aandelen, obligaties, fondsen en trackers te realiseren. 


Hoe moet ik een GOLD-rekening openen?

Om een GOLD rekening te openen bij Goldwasser Exchange heeft u twee mogelijkheden :

Opening van de rekening op kantoor

Als u langskomt in één van onze kantoren (te Brussel of Antwerpen) en uw identiteitskaart meeneemt, kan u een rekening openen. Wij beantwoorden al uw vragen. De beheersovereenkomst wordt ter plaatse ingevuld. 

Opening van de rekening online 

As u vanop afstand een rekening wil openen, volstaat het om te klikken op deze link. Als de inschrijvingsfase achter de rug is zal u verzocht worden de openingsovereenkomst af te drukken, deze te paraferen en te ondertekenen  en deze per post over te maken aan Goldwasser Exchange. Na ontvangst zal uw aanvraag meteen behandeld worden. U zal een token ontvangen om u kenbaar te maken op Goldwasser Online. 


Hoe en op welke tijdstippen moet ik mijn GOLD rekening voorzien van kapitaal?

Het voordeel bij Goldwasser Exchange is dat uw rekening niet noodzakelijk een positief saldo moet hebben om een order uit te voeren. Op de dag dat de order uitgevoerd is en dat ook zichtbaar wordt op uw rekening, krijgt u een SMS-bericht  met melding van het bedrag van de transactie, wat u ook kan zien op het borderel in Goldwasser Online. Dat bedrag dient u dan over te maken op uw GOLD-rekening.

Elke inbreng in euro kan op de rekening van Goldwasser Exchange bij de Nationale Bank van België gebeuren (BE85 1000 0833 9206), elke inbreng in vreemde valuta kan op de ING rekening gebeuren (BE59 3200 0364 2826). Bij elke storting moet u uw naam en nummer van uw beheersrekening meedelen. 

Zodra de liquiditeiten op de rekening zichtbaar zijn zal u een bevestiging krijgen per SMS.


Mag ik op mijn rekening andere valuta plaatsen dan EURO?

Ja, u kan andere valuta op de ING rekening met nummer BE59 3200 0364 2826 op naam van Goldwasser Exchange storten, ongeacht of het dient voor een aankoop in deze valuta dan wel om om te zetten in EURO. Gelieve uw naam en nummer van de GOLD-rekening uitdrukkelijk te vermelden. 


Hoe kan ik orders plaatsen bij Goldwasser Exchange?

U kan orders per email of telefonisch doorgeven.


Hoe worden mijn orders uitgevoerd?

Na ontvangst van het order zal Goldwasser Exchange zich inspannen om de beste marktvoorwaarden te zoeken voor de uitvoering ervan.

Alle transacties in aandelen zullen op de beurs uitgevoerd worden, de obligaties zullen, in de meeste van de gevallen op de OTC markt doorgaan, terwijl orders voor fondsen en beveks overgemaakt zullen worden aan hun beheerders. 


Hoe kan ik weten dat mijn order goed is uitgevoerd?

Als u telefonisch om het order verzoekt zal uw contactperson de uitvoering en de voorwaarden onmiddellijk meedelen. In alle gevallen zal op de dag van de bevestiging op uw rekening een SMS verzonden worden met alle details van de verrichting. Dezelfde gegevens kan u raadplegen op het borderel op Goldwasser Online.


Wat zijn de risicoklasse?

De risicocategorie is een systeem om obligaties te klasseren, uitgewerkt door Goldwasser Exchange. Door dit systeem kan het risico van niet-terugbetaling van het in EURO belegd kapitaal uitgedrukt worden. Bij de opening van uw rekening dient u aan te geven tot welke risicocategorie u wenst te beleggen.


Hoe verander ik mijn risicocategorie?

Wenst u de risicocategorie te veranderen volstaat het om dit document ingevuld en ondertekend terug te zenden.


Is er een minimumbedrag voor een belegging ?

Het bedrag per transactie moet gelijk of groter zijn dan 10.000€.

OTC, markt die in het algemeen voordelige prijzen aanbiedt voor de verrichtingen.

De vennootschap kan daardoor de beste koersen aanbieden aan  haar klanten, maar op deze markt wordt  het moeilijk voordelige koersen te bekomen voor transacties beneden de 10.000 €.


Waarom is de verkregen koers anders dan deze die op www.goldwasserexchange.be vermeld is?

De koersen die u ziet op internet zijn indicatieve koersen die door een gespecialiseerde leverancier zijn meegedeeld. De prijzen op de beurzen en de OTC markt variëren echter continu. Het is dan ook onmogelijk om dezelfde koers te verkrijgen als deze die meegedeeld is, al zal Goldwasser Exchange er alles voor doen om de meest interessante prijs voor haar cliënten te zoeken.


Waarom kan ik niet rechtstreeks via de internetsite kopen??

Goldwasser Online is een van de projecten van Goldwasser Exchange om orders te kunnen plaatsen. In afwachting van deze module moeten de orders nog telefonisch of per email doorgegeven worden.


In welke valuta worden de obligaties terugbetaald alsook de intresten en dividenden van mijn beleggingen?

Terugbetalingen van obligaties worden systematisch op de GOLD rekening geplaatst in de betrokken valuta. Intresten en dividenden worden automatisch omgezet in EURO tenzij u een uitdrukkelijk en geschreven verzoek aan Goldwasser Exchange gericht hebt. Voor de effecten in Braziliaanse real of in Chinese yuan gebeurt de terugbetaling en de betaling van intresten en dividenden systematisch in EURO.


Hoe stort ik liquiditeiten van mijn GOLD rekening naar mijn bankrekening?

Elk verzoek voor een overschrijving van liquiditeiten moet op Goldwasser Online gecodeerd worden. De betaling ervan kan enkel naar de opgegeven rekening. Om te weten hoe u deze overschrijving moet doen kan u kijken naar deze demonstratievideo. 


Weerspiegelt de selectie het geheel aan mogelijke beleggingen bij Goldwasser Exchange ?

Neen. De selectie stelt enkel voor wat er allemaal op de markt beschikbaar is. Goldwasser Exchange is in haar hoedanigheid van erkend tussenpersoon in staat om orders uit te voeren op elk financieel beleggingsinstrument voor zover deze liquide is.


Wat zijn de tarieven?

Goldwasser Exchange hanteert aantrekkelijke prijzen voor haar bemiddelingsdiensten en biedt en heel aantal zaken aan zonder betaling van kosten. 

 

Bovendien kan de vennootschap door haar specialisatie en meerdere contacten met de verschillende marktzalen voor u de meest competitieve prijzen voorstellen. 


hoe kan ik mijn GOLD rekening sluiten?

Wilt u een einde stellen aan de samenwerking dan dient u het formulier tot sluiting van de rekening volledig in te vullen, te ondertekenen en te verzenden naar Goldwasser Exchange - Adolphe Demeurlaan 35 - 1060 Brussel. Er zijn geen kosten verbonden aan de sluiting van de rekening. 

U kan dan : 

  • Vragen naar een overschrijving van uw effecten naar een externe beleggingsportefeuille ;
  • Vragen naar een verkoop van alle effecten en vragen naar een overboeking van het saldo naar een externe bankrekening.

Wat is Goldwasser Online ?

Goldwasser is een online connectie die u toestaat om de positie van uw beleggingen te raadplegen. Ze is volledig beveiligd en beschikbaar op elk moment, waar ook ter wereld. Ontdek haar hier.


Welke informatie is zichtbaar op Goldwasser Online ?

Op Goldwasser Online vindt u zeer veel informatie inzake uw beleggingen: een gedetailleerde lijst van activa, de aankoopprijs, verschillende rendementen, transactieborderellen,… Een specifieke module zal u toestaan om uw verzoeken betreffende overboeking van liquiditeiten naar uw bankrekening te noteren.


Hoeveel kost deze toegang ?

Als cliënt van Goldwasser Exchange is de toegang tot Goldwasser Online geheel gratis.


Ik ben mijn paswoord en/of token vergeten, wat moet ik doen ?

Bent u uw paswoord en/of token vergeten dient u het document tot heropstarting te downloaden. U dient dit in te vullen en te verzenden naar Goldwasser Exchange - Adolphe Demeurlaan 35 - 1060 Brussel of naar info@goldwasserexchange.be mailen. Goldwasser Exchange zal het nodige doen opdat u opnieuw toegang zou krijgen tot uw rekening.


Hoe stort ik liquiditeiten van mijn GOLD rekening naar mijn bankrekening?

Elk verzoek voor een overschrijving van liquiditeiten moet op Goldwasser Online gecodeerd worden. De betaling ervan kan enkel naar de opgegeven rekening. Om te weten hoe u deze overschrijving moet doen kan u kijken naar deze demonstratievideo.


Waarom wordt mijn betalingsaanvraag verworpen, terwijl ik volgens mijn saldo over genoeg liquiditeiten beschik ?

Als u via Goldwasser Online een aanvraag indient voor overschrijving van liquiditeiten naar uw geregistreerde bankrekening, en het volgende bericht verschijnt: "U beschikt niet over voldoende liquiditeiten in deze munteenheid voor de overschrijving", dan betekent dit, dat de liquiditeiten op uw rekening onvoldoende zijn om deze betaling uit te voeren, zelfs indien het getoonde saldo hoger of gelijk is aan het overschrijvingsbedrag.

Het saldo aan liquiditeiten, dat in Goldwasser Online getoond wordt, is inderdaad het globale bedrag van alle operaties die op uw rekening zijn verwerkt. Als een operatie voor een bepaalde titel voor uw rekening wordt uitgevoerd, dan is de valutadatum later dan de uitvoeringsdatum.

Als Goldwasser Exchange bijvoorbeeld op maandag één van uw lijnen voor u verkoopt, zullen de liquiditeiten niet voor woensdag beschikbaar zijn. Het bedrag van de verkoop is al zichtbaar in Goldwasser Online, maar u kunt de liquiditeiten dan nog niet overmaken. In ons voorbeeld dient u dus tot woensdag te wachten om uw aanvraag voor overschrijving weer in te voeren. 


Hoe wordt u hiervan gewaarschuwd?

Alle promoties zijn zichtbaar in de rubriek " Promoties " op de internetsite. U kan ook per mail op de hoogte gebracht worden als u zich hier inschrijft. 


Waaruit bestaan die promoties?

Via Goldwasser Exchange kan u gedurende een beperkte tijd aan een verlaagd tarief effecten aan te kopen.


Hoe schrijft u zich in voor deze nieuwsbrieven?

Het volstaat om uw gegevens achter te laten in dit formulier om de nieuwsbrieven te krijgen. 


Met welke regelmaat verzendt u de nieuwsbrieven?

Nieuwsbrieven worden maandelijks verzonden.


Welke informatie krijg ik te lezen in deze emails?

De nieuwsbrieven bevatten een selectie van artikels over de financiële markten van aandelen, obligaties en portefeuilles en fiscaliteit.


Hoe kan de juridische dienst van Goldwasser Exchange nuttig zijn voor mij?

De ervaring van de juristen binnen Goldwasser Exchange strekt zich uit tot :

  • Het uitwerken van een eenvoudige schenking ;
  • De uitwerking van een schenking onder de last van de betaling van een rente ;
  • De oprichting van een burgerlijke maatschap.

Wie kan gebruik maken van onze diensten ?

De bijstand van onze experten kan gevraagd worden door alle cliënten en toekomstige cliënten van Goldwasser Exchange.


Wat is de kostprijs voor die juridische dienstverlening?

De tarievenwijzer is hier terug te vinden.