Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Goldwasser Exchange lanceert het FUNDEO boeket

De beursvennootschap Goldwasser Exchange heeft het genoegen om de lancering van het FUNDEO boeket aan te kondigen, een ongezien aanbod voor de Belgische spaarders. Met één order verkrijgt de belegger onmiddellijk een echt gediversifieerde portefeuille met gemengde fondsen.

Elke ingelegde som in het FUNDEO boeket wordt immers meteen verdeeld over vier door Goldwasser Exchange gekozen gemengde fondsen.

Het FUNDEO boeket streeft een dubbel doel na: de opvolging van de beleggingen tot een strikt minimum herleiden en het probleem van een te ruime keuze uitschakelen.
 
Om dat te bereiken is het FUNDEO boeket volledig samengesteld uit ‘gemengde fondsen’, met de vrijheid om op elk moment de beleggingstrategie in functie van de evolutie van de markten aan te passen.

De fondsbeheerders zoeken voor de spaarder uit welke beleggingen te kopen en welke te mijden zijn. De tijd om te aarzelen of te blijven twijfelen is dus voorbij !
 


Door de belangrijke speelruimte die de beheerders zich in dit soort fonds zelf toeëigenen, stopt hun werk natuurlijk niet bij de vergelijkende analyses van rendementen waarmee ze hun selectie maken. Zij verdiepen zich vooral in het zoeken van de beste teams van beheerders, dat wil zeggen die teams die door hun beleggingsstrategieën aan de gehele wereld hebben bewezen dat ze op lange termijn vruchten kunnen blijven afwerpen.

Omdat geen enkele beleggingsstrategie onfeilbaar is omvat het FUNDEO boeket er niet één maar vier. De beslissing om meer spreiding aan te bieden leidt er toe de risico’s verbonden aan foute beslissingen van één of andere beheerder zoveel mogelijk te beperken.  
 


Tenslotte hebben we zorgvuldig nagekeken of de gekozen fondsbeheerders ons ook alle vereiste inlichtingen kunnen bezorgen om de Belgische fiscale wetgeving correct te kunnen naleven. Hierdoor wordt de toepassing van de - meestal voor de spaarder nadelige - forfaitaire formule vermeden.  
 


Onze troeven om het eenvoudig te maken zouden uiteraard hun belang verliezen als de tarieven niet eenvoudig, competitief en transparant zouden zijn. Daarom zal elke verrichting (aankoop of verkoop) binnen het boeket onderworpen worden aan een uniform tarief van 0,50%.


Het FUNDEO boeket is voor de spaarder hét antwoord om in alle eenvoud te beleggen zonder daarom te moeten boeten aan efficiëntie.
 

Zou u wat meer informatie wensen over het boeket FUNDEO ? Neem meteen contact met ons op.