Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Word klant
Neem contact met ons om een portfolio te openen

Maak een afspraak

Juridische details

Wenst u meer inlichtingen te vernemen over de juridische modaliteiten, kan u onderstaand document (PDF) downloaden:

OBLISAFE

Beschermen van uw spaargeld

Markt van internationale obligaties

OBLISAFE is bestemd voor defensieve beleggers voor wie bescherming van hun belegd kapitaal de voornaamste zorg is. Onze beheerders zoeken voor u de beste financiële instrumenten met een mooi vooruitzicht op een goed rendement. De doelstelling van een Oblisafe rekening is het verslaan van de inflatie.

Minimale inleg: 150.000€.

Referentieindex van Oblisafe

De referentie-index is samengesteld uit de twee hierna volgende benchmarks :
  • 80% Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index
  • 20% Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index

Doelstelling

De eerste doelstelling van Oblisafe bestaat erin om het ingelegd kapitaal volledig te behouden doch met het oog op een gematigde waardestijging. Minimale inleg: 150.000 €

Ontdek onze twee andere portfolios :

OBLIS+

de dynamische
obligatieportfolio

Meer weten

GLOBAL+

de gemengde
portfolio

Meer weten

Tarieven vermogensbeheer

Beheersvergoeding

Beheersvergoeding

0,25%* Per kwartaal op de waardevan de beheerde effectenportefeuille

Courtagekosten

Aankoop / Verkoop / Inschrijving

0,605%

Vergoeding bewaarhouder

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor aanvullende informatie:

Contacteer ons

Opening

Gratis

Afsluiting

Gratis

Verzendingskosten voor rekeninguittrekselsen afschriften per post

Gratis

Toegang tot Goldwasser Online

Gratis

Inning van coupons

2% (min. 2€ ; max. 90€)

Bewaarloon

0,03025%* per kwartaal op de waarde van de titels van de portfolio (min. van 10€), uitgesloten de liquiditeiten.

Uitgaande overdracht van titels

60,50 euros* per lijn

Wisselverrichtingen op rekeningen in deviezen

0,50%

Verscheidene regularisatieverrichtingen
(Corporate acties, wijziging van fiscaal statuut)

30,25 euros* per lijn

Administratieve opzoekingen voor klanten

125 euros* per uur

Waarschuwing

* De btw van 21% indien van toepassing is inbegrepen in onze tarieven(Belgische of buitenlandse heffingen zijn uitgesloten en ten laste van de klant).De hierboven vermelde verrichtingen zijn bovendien onderworpen aan de algemene voorwaarden van Goldwasser Exchange,waarvan de recentste versie te verkrijgen is op onze internetsite.

(Tarieven van kracht vanaf 01/05/2018)